Tesařství

 

Historie tesařství

V dávných dobách byl prakticky každý majitel domu svým vlastním tesařem, protože si svůj dům musel zpravidla postavit sám. S pozdější specializací povolání vznikla i profese tesaře. V důsledku zakládaní cechů a utajování zvláště důležitých a zajimavých pracovních postupů se tesaři ve středověku stali nepostradatelnými, především ve městech.

 

 - Stavba krovů                                                             - Dřevěné stropy

 - Oprava krovů repliky                                      - Vazníkové krovy

 - Zahradní dřevostavby                                    - Palubkové podbití

 - Zastřešení pro automobily apod.                     - Ozdobné úpravy krovů

 

Stavba krovů

Nabízíme kompletní stavbu nosných dřevěných střešních konstrukcí - krovů. Postavíme jak jednoduché základní tvary, tak konstrukce složité. Při naší práci používáme tradiční a osvědčené způsoby spojů. Veškerý materiál včetně spojovacího se snažíme spíše naddimenzovat i s ohledem na sněhové pásmo realizace. Kromě ručního opracování řeziva nabízíme také střešní konstrukci vyřezanou pomocí strojové technoligie CNC. Krov Vám postavíme podle projektové dokumentace, pokud ji nemáte, navrhneme řešení sami dle naších zkušeností. Zprostředkujeme také zpracování projektové dokumentace.

 

Oprava krovů a repliky

Provádíme zpravidla při rekonstrukcích střech, kdy není nutné měnit celou střešní konstrukci, ale jen její část. Červotočem napadené, případně zatékáním poškozené, trámy vyměňujeme celé, případně jejích části. Krov upravujeme také při plánované změně dispozic střechy (např. při půdních vestavbách, kdy jsou často přidávána vikýřová okna).  V případě zájmu vytvoříme i repliku původního vyřezáváním zdobeného trámu.

 

Zahradní dřevostavby

Postavíme Vám pergoly všech tvarů, zahradní domky, altány, zastřešení grilovišť, teras apod. Nabízíme dřevostavby s použitím hoblovaných a broušených trámů. Samozřejmostí je nabídka kompletního opláštění palubkami a nátěru. Zajistíme i vybetonování základové desky nebo vykopání a usazení betonových patek, na které se montují nosné trny sloupů.

 

Zastřešení pro automobily apod.

Odborně jako zahradní dřevostavby, nabízíme také tzv. garážové stání pro více aut. Krytinu si můžete vybrat dle vkusu, buď tvrdou skládanou ( např. střešní tašky) nebo lehkou průsvitnou (např. polykarbonát, případně šindele).

 

Dřevěné stropy

Montujeme dřevěné stropy a podlahy od uložení povalových stropních trámů, přes uložení tepelné izolace (např. Knauf, Rockwool, Orsil apod.) až po vrchní (např. podlahové palubky) a spodní části (obkladové palubky) stropních/podlahových konstrukcí. Nabídka zahrňuje impregnaci a nátěr.

 

Vazníkové krovy

Zprostředkujeme dodávku vazníkových krovů a zajistíme montáž střešní konstrukce.

 

Palubkové podbití

Dodáváme veškeré palubkové podbití střechy - kolmé i ve spádu střechy, a dále palubkové nadbití v případě pohledových trámů. Dále zajistíme veškeré interiérové opalubkování, například v půdních vestavbách, kde je sádrokarton nahrazen palubkami.

 

Ozdobné úpravy krovů

Nabízíme kompletní zdobení trámů dle Vaší fantazie v interiéru i v exteriéru. Nejčastější úpravou je hoblování, dále broušení a frézování přesahů střechy, kdy se palubky dávají svrchu a tyto trámy jsou pohledové. Oblíbené je také zdobení kleštin a jiných části krovů viditelných ze strany interiéru.