RD Zlechov 2012

Střecha RD Zlechov, střecha sedlová s polo valbami. Řezivo SM, pokládka krytiny Stodo 12 a montáž stešních oken VELUX. U střešních oken byla použita interiérová meziokenní krokev EBY.

RD Zlechov 2012
RD Zlechov 2012
RD Zlechov 2012
RD Zlechov 2012
RD Zlechov 2012
RD Zlechov 2012
RD Zlechov 2012
RD Zlechov 2012
RD Zlechov 2012
RD Zlechov 2012
RD Zlechov 2012
RD Zlechov 2012
RD Zlechov 2012
RD Zlechov 2012
RD Zlechov 2012
RD Zlechov 2012